กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หมวดหมู่: บุคลากร

  

นายสมหวัง  ผาอินดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

 นายพงศกร  คดสำโรง

 ตำแหน่ง ครู คศ.1

 
  นางสาวดวงกมล  ดงแดง
 ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 

 

 

 

18 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 19903 ครั้ง

Engine by shopup.com