เครือข่ายความร่วมมือ

หมวดหมู่: เครือข่าย

1. สหวิทยาเขตราชนครินทร์
  • โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

  • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  • โรงเรียนนนทรีวิทยา

  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

  • โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 
4. ชมรมครูเก่าโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 
5.สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  
6.เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

21 เมษายน 2564

ผู้ชม 16666 ครั้ง

Engine by shopup.com