กลุ่มบริหาร

หมวดหมู่: บุคลากร

นางสาวดุษฎี   จันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

 

นางสุปราณี  เจริญกิจมงคล  นางพิศมัย  ตั้งจิตตรง
 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ
   
   

  นายสมหวัง  ผาอินดี

  นายประสิทธิ์  หนูคำ

 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารวิชาการ
   
   
   

11 มกราคม 2566

ผู้ชม 22415 ครั้ง

Engine by shopup.com