บุคลากรอื่น

หมวดหมู่: บุคลากร

บุคลากรอื่น

นางสาวจิตรลดา  นึกมี

นายสวงค์  คำพันธ์

ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ 
   

นางสำรอง  มณีกัญ

นางสำลี  ถมปัด

ตำแหน่ง นักพัฒนา

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด
   
 

นางมัจฉา  พงษ์ประเสริฐ

นายสุรชัย  แจ่มแจ้ง

ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
   

18 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 22578 ครั้ง

Engine by shopup.com