รางวัลชมเชยอันดับ2 ระดับมัธยมศึกษา #โครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ได้รับ #รางวัลชมเชยอันดับ2 ระดับมัธยมศึกษา #โครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ "โทษของกัญชาและยาเสพติด" จากชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการบอกโทษของกัญชายาเสพติดจำนวน 100 ข้อ และจัดทำกิจกรรมและสื่อรณรงค์โทษของกัญชาและยาเสพติดอีกด้วย #บอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน #โทษกัญชา

24 กันยายน 2565

ผู้ชม 14523 ครั้ง

Engine by shopup.com