ข่าวสารและกิจกรรม

  จดหมายข่าวเจ้าพระยา

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.กท ๒

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เว็บไซต์การศึกษา

                       

               
 
 
 

เจ้าพระยาวิทยาคม

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เปิดสอนระดับมัยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 786 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 โทรศัพท์ 0-2295-1338

Engine by shopup.com