สถานที่ตั้ง


โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม   

786 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-22951338 , โทรสาร 0-22951338