สถานที่ตั้ง

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม   
786 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-22951338 , โทรสาร 0-22951338 

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์หน่วยงานภาครัฐ