ข่าวสารและกิจกรรม

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จัดการเรียนการสอนแบบ Online และ Ondemand

ประกาศจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ Ondemand

ขอเชิญร่วมบริจาค

ขอเชิญร่วมบริจาค

วารสารโรงเรียน

วารสารโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

การสอนออนไลน์

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 จดหมายข่าวเจ้าพระยา

ตรวจสอบผลการเรียน

เข้าระบบ SGS เพื่อตรวจสอบผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

เว็บไซต์การศึกษา

                          

               
 
 
 

เจ้าพระยาวิทยาคม

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เปิดสอนระดับมัยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 786 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 โทรศัพท์ 0-2295-1338

Engine by shopup.com